Fångstlista

Grilse
Fenklippt
Sida 1 av 96 innehåller 1908 poster
Datum Fiskare Pool Art Kg Cm Metod
170401
Tobias Sandberg
Hökafältet Öring 1.0 48 Trolling
170926
Robin "Balkan Boy"
Gröningen Lax 7.0 94 Spinn
170905
Kevin Kørner
Reningsverket Lax 5.2 78 Spinn
170612
Göran Andersson
Gröningen Lax 5.3 78 Spinn
171003
Morten Saxtorph
Besesvängen Lax* 70 Spinn
170917
Stefan Knudsen
Rökeriet Lax 3.8 78 Spinn
171010
Robin "Balkan Boy"
Gröningen Lax 3.8 75 Spinn
170808
C. Liedman
Ängstorp Lax 4.2 75 Spinn
170906
Boris Hansson
Kraftledningen Lax 1.7 59 Spinn
170613
Refik Duraković
Trulstorp Lax 5.5 80 Spinn
171004
Lennart Bertilsson
Gröningen Lax 5.0 80 Spinn
170917
Patrik Jönsson Bergström
Gröningen Lax 3.2 70 Spinn
171011
Arne Andersen
Gröningen Lax 5.3 85 Spinn
170807
Morgan Bengtsson
Lagaoset Lax 4.7 76 Spinn
170926
Stefan Ahlbäck
Revet Lax 5.0 84 Spinn
170905
Kent hyldahl
Kraftledningen Lax 2.6 68 Spinn
170615
Mihret
Trulstorp Lax 6.5 90 Spinn
171004
Morten Saxtorph
Gröningen Lax 6.0 84 Spinn
171011
Nedjad Dimiraca
Gröningen Lax 7.2 90 Spinn
170809
Arne Andersen
Lagaoset Lax 5.5 80 Spinn
Sida 1 av 96 innehåller 1908 poster