Fångstlista

Grilse
Fenklippt
Sida 1 av 96 innehåller 1908 poster
Datum Fiskare Pool Art Kg Cm Metod
170401
Tobias Sandberg
Hökafältet Öring 1.0 48 Trolling
171005
Steffen Hamann
Gröningen Lax 5.5 88 Spinn
170911
Mikael Larsson
Gröningen Lax 5.0 84 Spinn
170428
Ralf-Günther Schröder
Gröningen Lax 9.6 96 Spinn
170927
Gunther Möhl
Gröningen Lax 3.3 69 Spinn
170919
Erling Isaksson
Trulstorp Lax 4.5 80 Spinn
170722
Janne
Stentrappan Lax 4.7 80 Spinn
171005
Frank Fleschner
Gröningen Lax 6.5 87 Spinn
170911
Torsten Fältheim
Gröningen Lax 8.3 87 Spinn
170502
Nikolaj Kolding
Stentrappan Lax 10.4 97 Spinn
170928
Petros Dragonas
Revet Lax 8.9 111 Spinn
170920
Peter Kondrup
Gröningen Lax 6.0 90 Spinn
170724
Arne Andersen
Lagaoset Lax 6.5 87 Spinn
171006
Sefik Dedic
Gröningen Lax 4.3 82 Spinn
170911
Mihret
Gröningen Lax 5.6 80 Spinn
170504
Allan Christensen
Gröningen Lax 3.8 73 Spinn
170928
Lennart Bertilsson
Gröningen Lax 3.0 70 Spinn
170920
Helmut Hübner
Rökeriet Lax 6.8 92 Spinn
170725
Ole Gammelmark
Lagaoset Lax 6.3 84 Spinn
171006
Mikael Larsson
Gröningen Lax 4.5 75 Spinn
Sida 1 av 96 innehåller 1908 poster