Fångstlista

Grilse
Fenklippt
Sida 1 av 96 innehåller 1908 poster
Datum Fiskare Pool Art Kg Cm Metod
170317
Paul Jørgens
Reningsverket Öring* Spinn
170403
Johnny Hansson
Besesvängen Öring* 2.0 Fluga
170403
bengt danielsson
Lagaoset Öring 2.7 Spinn
170425
Takeshi
Gröningen Lax 6.9 Spinn
170511
Mats Andersson
Gröningen Lax 5.0 Spinn
170621
Peter S
Reningsverket Lax 8.0 Spinn
170721
Pedro Quintino
Trulstorp Lax 3.3 Spinn
170807
Stefan Lingblom
Lagaoset Lax 4.3 Spinn
170906
Bo Petersen
Rökeriet Lax 3.0 Spinn
170829
Sayef Alagidi
Lagaoset Lax 3.7 Spinn
170910
Csaba Györi
Gröningen Lax 4.4 Spinn
170911
Bjärn Clason
Per Karls hall Lax* 2.2 Fluga
170912
Peter Sundgren
Revet Lax* 5.0 Fluga
170912
Peter Sundgren
Revet Lax* 4.0 Fluga
170912
Peter Sundgren
Revet Lax 6.0 Fluga
170913
Malte Struck
Kraftledningen Lax 4.3 Spinn
170914
Peter Sundgren
Revet Lax* 3.0 Fluga
170914
Peter Sundgren
Revet Lax* 5.0 Fluga
170915
Manfred Beckmann
Gröningen Lax 5.3 Spinn
170916
Sayef Alagidi
Gröningen Lax 5.0 Spinn
Sida 1 av 96 innehåller 1908 poster