Fångstlista

Grilse
Fenklippt
Sida 1 av 96 innehåller 1908 poster
Datum Fiskare Pool Art Kg Cm Metod
170517
Mikael Jönsson
Besesvängen Lax 8.7 91 Spinn
170831
Lars-Göran Jonasson
Besesvängen Lax 5.0 80 Spinn
171003
Bengt-Olof Nilsson
Besesvängen Lax 6.6 90 Spinn
170615
Jan Pavlin
Besesvängen Lax 5.5 83 Spinn
171013
Andreas Fohlin
Besesvängen Lax 4.8 82 Spinn
170907
M. Kalnak
Besesvängen Lax 1.8 58 Spinn
170617
M. Jönsson
Besesvängen Lax 5.0 82 Spinn
170927
Stig Eriksson
Besesvängen Lax 3.5 Spinn
170910
Stefan Ericsson
Besesvängen Lax 4.5 83 Spinn
170822
Birgit Björnberg
Besesvängen Lax 6.0 85 Spinn
170929
Anni Loch
Besesvängen Lax 2.0 62 Spinn
170930
Hans Henrik Borup Langes
Besesvängen Lax 7.9 96 Spinn
170502
Mickael Kalnak
Besesvängen Lax 12.7 100 Spinn
170508
Allan Christensen
Besesvängen Lax 7.5 90 Spinn
171005
M. Kalnak
Besesvängen Lax 3.6 68 Spinn
170918
Leif Blomberg
Besesvängen Lax 4.5 80 Spinn
170927
M. Kalnak
Besesvängen Lax 5.0 83 Spinn
170926
Kai Albers
Besesvängen Lax 8.5 101 Spinn
170910
Mats Rubin
Besesvängen Lax 3.0 68 Spinn
171001
Mihret
Besesvängen Lax 3.0 50 Spinn
Sida 1 av 96 innehåller 1908 poster