Rapporter

Det går bra att använda statistik från Fiska.se i rapporter. Det krävs dock en överenskommelse som innebär att man talar om vilken rapport man vill använda informationen till samt att det i rapporten framkommer att data är hämtad från Fiska.se. I vissa fall om det krävs arbete från Fiska.se kan en avgift tas ut för att ta fram data.
Snabblänkar
Ordspråk
Man kan inte lära en gammal hund att sitta.
Samarbete
Annons