Fångstlista

Grilse
Fenklippt
Sida 1 av 30 innehåller 596 poster
Datum Fiskare Pool Art Kg Cm Metod
130801
Bengt "Böne" Eriksson
E6 bron Lax 4.6 Trolling
130514
Tukasz F
Övriga Öring 1.0 46 Spinn
130520
Marica Zoric
Gröningen Lax 8.5 91 Spinn
130523
Lasse Bonde
Halmstadhålan Lax 8.6 96 Spinn
130918
Martin vid Stein
Reningsverket Lax 2.2 58 Spinn
130528
Peter Gustavsson
Gröningen Lax 4.0 74 Spinn
130919
Benny Østergaard, Fiskeringen
Trulstorp Lax 6.5 87 Spinn
130920
Mikael Jönsson
Besesvängen Lax 6.5 92 Spinn
130607
Tommy Ripfjord
Gröningen Lax 9.7 94 Spinn
130921
Steen Knudsen
Järnvägsbron Lax 8.5 94 Spinn
130614
Magnus Johansson
Gröningen Lax 7.0 89 Spinn
130916
G-O Amundsen
Revet Lax 2.0 59 Spinn
130617
Göran Johansson
Gröningen Lax 7.8 91 Spinn
130923
Anker Kristiansen
Reningsverket Öring 3.7 78 Spinn
130619
Amir K
Gröningen Lax 8.3 92 Spinn
130924
Bengt Hammargren
Gröningen Lax 2.7 62 Spinn
130622
Michael H
Gröningen Lax 7.5 91 Spinn
131008
Börje Jensen
Reningsverket Lax 5.0 83 Spinn
130926
Kurt Johansson
Ängstorp Lax 1.8 60 Spinn
130628
Enes B
Gröningen Lax 5.5 90 Spinn
Sida 1 av 30 innehåller 596 poster