Fångstlista

Grilse
Fenklippt
Sida 3 av 96 innehåller 1908 poster
Datum Fiskare Pool Art Kg Cm Metod
170923
Mahir Fehric
Rökeriet Lax 7.5 Spinn
170923
Ibro Fehric
Rökeriet Lax 7.0 Spinn
170924
Peter Sundgren
Gröningen Lax* 8.0 Spinn
170923
Jonas Bertilsson
Gröningen Lax 7.0 Spinn
170917
Peter Kalnak
Gröningen Lax 4.2 Spinn
170926
Roger Hansson
Gröningen Lax 5.0 Spinn
170926
Dorte Krogsgaard
Gröningen Lax 4.2 Spinn
170927
Stig Eriksson
Besesvängen Lax 3.5 Spinn
170929
Eric Borgström
Gröningen Lax 4.8 Spinn
170929
Eric Borgström
Gröningen Lax 2.7 Spinn
170929
Elvis Ramadani
Halmstadhålan Lax 4.8 Spinn
170929
Sebastian Kluge
Reningsverket Lax* 4.5 Spinn
170929
Sebastian Kluge
Reningsverket Lax* 2.0 Spinn
171002
Sebastian Kluge
Revet Lax* 5.0 Spinn
170929
Eric Borgström
Gröningen Lax 4.7 Spinn
170930
Peter Sundgren
Gröningen Lax* 2.0 Spinn
170930
Rasmus Jensen
Gröningen norra Lax 2.0 Fluga
171003
Sebastian Kluge
Ängstorp Lax* 3.5 Spinn
171009
Takeshi
Gröningen Lax 6.1 Spinn
170331
Lars Karlsson
Revet Öring* 25 Spinn
Sida 3 av 96 innehåller 1908 poster