3743 st fångster fördelade på 188 sidor.
  4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Datum VattenArtFiskareKgCm
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,035
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,045
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,040
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖringBarish Aliosman2,057
170408Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,042
170408Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170408Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,040
170407Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,035
170407Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,050
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Tomas Mitan0,0 
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Tomas Mitan0,0 
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Tomas Mitan0,0 
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,040
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,040
170403Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*LG Severinsson0,040
170403Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,040
170403Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*LG Severinsson0,030
170403Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*LG Severinsson0,035
170403Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*LG Severinsson0,040
170403Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*LG Severinsson0,035
3743 st fångster fördelade på 188 sidor.
  4 5 6 7 8 9 10 11 12   
* återsattes

wf