3743 st fångster fördelade på 188 sidor.
  2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Datum VattenArtFiskareKgCm
170627Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietLax*Mats Mats Andersson0,060
170626Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietLaxP-Ā bengtsson3,5 
170625Nissan nedre FVO/Pool 8LaxMattias Höjman4,376
170621Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietLaxMats Mats Andersson4,272
170617Nissan nedre FVO/Pool 2LaxHenrik Olving6,0 
170617Nissan nedre FVO/Pool 2LaxHenrik Olving6,0 
170617Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietLaxTomas Mitan

8,187
170616Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietLaxper bengtsson0,077
170426Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,041
170422Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170417Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,040
170417Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,040
170417Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,040
170417Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,035
170417Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,040
170417Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,050
170417Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,045
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,045
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,040
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,045
3743 st fångster fördelade på 188 sidor.
  2 3 4 5 6 7 8 9 10   
* återsattes

wf