3643 st fångster fördelade på 183 sidor.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
Datum VattenArtFiskareKgCm
170329Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖringTran

1,854
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*jens andraey0,0 
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*jens andraey0,0 
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*jens andraey0,0 
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*jens andraey0,0 
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*jens andraey0,0 
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖringJoakim Olsson0,037
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖringJoakim Olsson0,037
170328Nissan nedre FVOÖringJoakim Olsson0,030
170328Nissan nedre FVOÖringJoakim Olsson0,030
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Joakim Olsson0,040
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Joakim Olsson0,040
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Joakim Olsson0,035
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Joakim Olsson0,035
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Joakim Olsson0,040
170328Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Joakim Olsson0,040
170327Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,035
170327Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,035
170326Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,040
170326Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,035
3643 st fångster fördelade på 183 sidor.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
* återsattes

wf