3686 st fångster fördelade på 185 sidor.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
Datum VattenArtFiskareKgCm
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,043
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,038
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,035
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,045
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,040
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖringBarish Aliosman2,057
170408Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,042
170408Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170408Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,040
170407Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,035
170407Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,050
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Tomas Mitan0,0 
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Tomas Mitan0,0 
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Tomas Mitan0,0 
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,040
170404Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,040
170403Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*LG Severinsson0,040
170403Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,040
170403Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*LG Severinsson0,030
3686 st fångster fördelade på 185 sidor.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
* återsattes

wf