3686 st fångster fördelade på 185 sidor.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
Datum VattenArtFiskareKgCm
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,045
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,040
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,045
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,043
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,047
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,042
170415Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*tony pettersson0,043
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,040
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,045
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Stefan Holst0,045
170414Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,030
170414Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,035
170414Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,038
170414Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,035
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,046
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,040
170410Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,046
170410Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170410Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,045
3686 st fångster fördelade på 185 sidor.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
* återsattes

wf