3635 st fångster fördelade på 182 sidor.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
Datum VattenArtFiskareKgCm
170414Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,035
170414Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,038
170414Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,035
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,046
170414Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,040
170410Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,046
170410Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170410Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,045
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,043
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,038
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170409Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,035
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,045
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Barish Aliosman0,040
170409Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖringBarish Aliosman2,057
170408Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,042
170408Nissan nedre FVO/Pool 1 - SkafferietÖring*Christer Barrett0,040
170408Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,040
170407Nissan nedre FVO/Pool 0 - MynningenÖring*Christer Barrett0,035
3635 st fångster fördelade på 182 sidor.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   
* återsattes

wf