3643 st fångster fördelade på 183 sidor.
  175 176 177 178 179 180 181 182 183   
Datum VattenArtFiskareKgCm
030330Nissan nedre FVOÖringLolo Brunkener1,351
030329Nissan nedre FVOÖringBengt Danielsson0,040
030328Nissan nedre FVOÖringBengt Bergström0,846
030328Nissan nedre FVOÖringBengt Bergström0,640
030326Nissan nedre FVOÖringBengt Bergström0,947
030326Nissan nedre FVOÖringBengt Bergström1,554
030325Nissan nedre FVOÖringGösta Johansson0,742
030325Nissan nedre FVOÖringGösta Johansson1,455
030322Nissan nedre FVOÖringBengt Bergström0,742
030319Nissan nedre FVOÖringLolo Brunkener1,250
030318Nissan nedre FVOÖringBengt Danielsson0,043
030317Nissan nedre FVOÖringBengt Bergström1,957
030317Nissan nedre FVOÖringBengt Bergström0,742
030316Nissan nedre FVOÖringOlof Wojtkowiak0,035
030315Nissan nedre FVOÖringPer Byrsell0,034
030315Nissan nedre FVOÖringPer Byrsell0,032
030314Nissan nedre FVOÖringSven-Olof Augustsson1,249
030313Nissan nedre FVOÖringFranc Vacilsin0,541
030310Nissan nedre FVOÖringFranc Vacilsin0,847
030307Nissan nedre FVOÖringLennart Johansson0,846
3643 st fångster fördelade på 183 sidor.
  175 176 177 178 179 180 181 182 183   
* återsattes

wf